Tør du (stadig) stole på S-løfter?

Nu forsøger fagbevægelsen at køre det helt store skyts frem mod efterlønnens afskaffelse. Man tordner om løftebrud, men glemmer at forskellen mellem Løkke og Nyrup er, at Løkke siger tingene lige ud inden et valg, hvorimod Nyrup skar uvarslet i efterlønnen umiddelbart efter et valg. På samme måde fortæller Løkke nu, hvordan vi får rettet op på finanskrisen og velfærden inden et valg, medens Helle Thorning udskyder hendes svar – hvis hun i det hele taget har noget – til efter et valg, idet hun ”vil forhandle med fagbevægelsen”, der flere gange i det sidste års tid har sagt, at ”danskerne ikke skal arbejde længere”.
Forskellen på Venstre og Socialdemokraterne er især, at Venstre siger tingene lige ud inden et valg og holder valgløfterne, medens S siger ét før og gør noget andet efter. Det har vi desværre lige oplevet lokalt i Næstved kommune, hvor begge partier i kommunalvalgkampen lovede ikke at nedlægge skoler, men hvor det røde flertal med S-SF i spidsen nedlagde 5 skoler, mindre end ét år efter valget.
Jeg skal umiddelbart ikke klandre SF i første omgang, for de har haft så mange forskellige meninger på det sidste, så ingen ved vel endnu, hvor de lander i denne sag heller?

Med venlig hilsen

Karsten Nonbo, MF (V)

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

En sænketunnel er løsningen

Det er selvfølgelig en stor fristelse, at bygge en bro, når man ser, hvor smukke broerne er over Øresund, Farø og Storebælt.
Men vi bliver nødt til at sætte byggebeskæftigelsen og broens funktionalitet i højsæde.
En tunnel vil give mange arbejdspladser på Lolland og Falster, idet det ikke kan betale sig at fragte de mange betonelementer særlig langt, og derfor er der god økonomi i at bygge dem i nærheden.
En tunnel skærmer mod is, sne og storm. En bro i nord- og sydlig retning er særligt udsat for sidevind, og det giver risiko for mange lukninger. En tunnel er billigere at vedligeholde, men selvfølgelig kræver den ventilation, som er ganske gratis på broen.
Endelig kan tunnelen anlægges tættere på Rødby end broen, og dermed er der mulighed for at byen kan vedblive at være stationsby, lige som der ikke skal flyttes så mange kilometer skinner og motorvej. Dette har endda den fordel, at færre bliver generet af bane- og vejflytninger.

Med venlig hilsen

Karsten Nonbo, MF (V)
medl. af Trafikudvalget.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Bøder til biler

Efter at have læst SF og S’s forslag om, at hastighedsbøder skal tilfalde bilen og ikke føreren, så forstår jeg bedre, at der er brug for, at socialister arbejder – og tænker – 12 minutter mere om dagen – for at komme op på borgerlige højder. Ud over at retssikkerheden går af fløjten, så står der nogle spørgsmål tilbage, som Magnus Heunicke og Pia Olsen Dyhr, skal arbejde mindst 12 minutter ekstra på:
Skal de tillægsbøder, som mange også får, for at tale i mobiltelefon eller køre uden sele, også tilfalde bilen? – eller skal de afskaffes?
Skal den oplysningspligt i færdselsloven, som kræver at bilens ejer fortæller identiteten på fører, nu suspenderes – eller gælder den kun i ”klippesager”?
Anklagemyndigheden har hidtil i alvorlige færdselsuheldssager kunnet bruge antallet af tidligere hastighedssager som dokumentation, hvis man mener, at den sigtede er en notorisk fartbølle – og således har man til dato kunnet få dømt byens fartbølle en strengere straf, hvis han har kørt et barn ihjel. Skal denne mulighed også bortskaffes?
Jeg må sige, at det er ny retspolitik, at man går efter køretøjet og ikke føreren. Det er især ny socialistisk retspolitik, at alle skal kunne betale sig fra en hastighedsbøde, som jo i forslaget reelt gøres til en afgift. Det betyder vel også, at firmavognens bøde kan betales af firmaet?
Jo, her er vist brug for 12 minutters ekstra tænkning hos S og SF.

Med venlig hilsen

Karsten Nonbo, MF (V)

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Et udfordrende og spændende nyt år

Det forgangne år har været travlt og meget udfordrende. Krisen har kradset, men regeringen har turdet tage fat om nældens rod og har gennemført en genopretningspakke, så Danmark har kunnet modstå krisen. Det har gjort ondt, men været nødvendigt for, at vi kan leve op til konvergenskravene og få styr på vor økonomi. Oppositionens svar har været en luftig løsning, som de kalder Fair løsning – den indeholder intet, så det rette navn havde været flertalsformen “Færre løsninger”.

På “mine områder”, forsvar, trafik, retspolitik har der været mange udfordringer. Vi har lavet et nyt forsvarsforlig, som tilfører forsvaret 1½ mia. ekstra kroner, selv om SF og S fra starten sagde nej. Der er sket flere omlægninger, som er nødvendige p.g.a., at vort forsvar jo deltager i flere internationale missioner som Afghanistan, Kosovo, Libanon og piratbekæmperi i Adenbugten. Det betyder derfor, at vi bliver nødt til at bruge flere penge i udlandet og færre herhjemme. Heldigvis lykkedes det mig at undgå en nedlæggelse af Ringsted kaserne, men forsvarets personeltjenestes afdeling i Vordingborg flyttes til Ballerup, hvor hovedkvarteret ligger. Til gengæld vil jeg arbejde på, at de ledige lokaler skal bruges til en hel afdeling af “noget andet”. Vi arbejder på at sælge dele af Holmen, og derfor bliver der brug for pladser andre steder – og her skal Vordingborg komme ind i billedet. Danilog er velfungerende i Vordingborg, hvilket medfører at dette sted ikke er i spil for lukning, og derfor giver det god mening at fylde den op igen.

År 2011 bliver et trafikalt godt år for Sjælland. Den nye jernbane mellem København over Køge til Ringsted skal projekteres, og Femernbæltbroen skal besluttes som en bro- eller tunnelløsning. Jeg foretrækker en tunnel, idet den ikke udsættes for vind og vejr med deraf følgende risici for flere lukninger, ligesom påsejling heller ikke er en option. Ringvejene omkring Slagelse, Nyk. F og nord om Næstved går igang. Også strækningen mellem Slagelse, Næstved og Rønnede skal VVM-undersøges for at finde en holdbar løsning til afvikling af den megen trafik.

Politireformen er ved at være på plads, og nu kan gevinsterne høstes. Ventelisterne for køreprøver er også nedbragt.

Jo, der er mange gode resultater, og der venter flere i 2011, hvis man genvælger den siddende regering. Selv håber jeg på genvalg, så jeg kan fortsætte mit arbejde til gavn for hele region Sjælland og især det sydsjællandske. Ikke fordi vi skal have mere end andre, men vi skal have indhentet resten af efterslæbet.

Jeg vil gerne ønske alle et Godt Nytår.

Mange venlige hilsner

Karsten Nonbo

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev oktober 2010

Velvidende at nyheder helst skal være aktuelle og allerhelst fremadrettede så vil jeg alligevel tillade mig at fortælle lidt om sommerens oplevelser… også i erkendelse af, at jeg har lidt mørk samvittighed over ikke at have skrevet lidt før. Men sommeren har været lidt heftig.

Det blev ikke til så mange dage på politistationen i juni, idet jeg deltog i mange møder på Christiansborg. Dels var vi jo indkaldt ekstraordinært til flere møder, grundet genopretningspakken, og dels har vi mange forhandlinger om implementering af forsvarsforliget. Nu må jeg så se, hvornår politidirektøren indkalder mig til ”eftersidning”.

I juli måned tillod Simon, Anna og jeg os at tage på ferie i Canada i 18 dage – uden mobiltelefon og computer. Skønt at gense gamle venner fra min Ollerup-tid, udvandrere og fra farmen på prærien. Det blev til 4.000 km’s kørsel mellem Vancouver, Calgary, Edmonton, Jasper og forbi Whistler, hvor vinterolympiaden blev holdt.

Den 5.-7. august havde vi sommergruppemøde og så var arbejdet allerede i gang, både hvad angår finanslov og det kommende lovprogram.

Det er også blevet til et par udvalgsture, hvor jeg med forsvarsudvalget var Grønland rundt i et herkulesfly, både for at hilse på vore udsendte, men også for at se på mulighederne for at flytte Grønlandskommandoen fra Grønnedal og til f.eks. Nuuk, Nasarsuaq, Søndre Strømfjord eller et 4. sted. Problemet er, at i Grønnedal kan der ikke lande fly, og det giver i længden mange problemer med forsyningstilførsel o. lign. Vi var også omkring Thule og Station Nord – og så er man altså kommet nord på.

Med trafikudvalget gik turen til Firenze for ”at holde togfabrikanten i ørerne”. Det var ikke med stolthed, at EnsaldoBreda fortalte om fortiden med de forsinkede tog. Bedre gik det med at fortælle, at de nu var godt i gang og havde overholdt det ultimatum, som de fik sidste sommer. Dette gik ganske enkelt ud på, at hvis de ikke leverede mindst ét tog om måneden i fremtiden, så var kontrakten at betragte som misligholdt og kunne rives totalt i stykker – også selv om det ville betyde store tab for DSB også. (her må jeg lige tilføje, at kontrakten blev lavet af SR-regeringen og underskrevet af Jacob Buksti). Det skal fra min side bekræftes, at de har overholdt kontrakten og nu leverer tog til den nye aftalte tid. Når vi ikke beder om togene hurtigere, så er det fordi, vi fortsat gerne vil undersøge og godkende hvert eneste tog, og vi skal jo også uddanne personale til at køre dem.

Nu er den nye samling startet, og så håber jeg, at der bliver mere fokus på politik og ikke polemik. Det må da for pokker være resultater, vi skal måles på.

Der ligger fortsat rester af lovforslag, som skal vedtages i kølvandet på genopretningspakken. Det er ikke lige populært alt sammen, og det virker som om sagens alvor ikke er gået op for ret mange – i al fald ikke venstrefløjen og dennes vælgere. Der skal skæres i mange ydelser, hvis vi skal have økonomien til at hænge sammen. Vi kunne selvfølgelig genindføre skatteforhøjelser, men lige meget, hvad vi gør, så skal pengene komme fra borgerne. Derfor bifalder jeg, at vi må øge brugerbetalingerne på mange områder – også nogle upopulære. Men med den skattereduktion, på ca. 20.000 kr. pr. gennemsnitsfamilie, så kan man jo bruge disse penge til lige netop dét, som man gerne vil fastholde i familien. Med skatteforhøjelser, så er det jo ikke sikkert, at pengene bliver brugt, som man selv ønsker det.

I det kommende lovkatalog er der mange glæder set med mine øjne – nogle stykker har jeg selv været bannerfører for. Lad mig nævne, at vi nu endelig får den nordlige omfartsvej om Næstved. Vi får en forundersøgelse på en udvidelse af Næstved-Rønnede-landevejen, og vi får udvidet Køgebugtmotorvejen helt ned til Køge, således de 2 spor fra Sydmotorvejen og de 2 spor fra Vestmotorvejen bliver til 4 spor.

Vi får også 2. etape af Slagelse ringvej vedtaget – således man kan dreje mod Halsskov ved Antvorskov kaserne og køre på motorvejen ved en ny afkørsel, som også leder hele vejen vest om Slagelse og mod Kalundborg.

På forsvarsområdet kommer vi i næste uge med et udspil til en veteranpolitik. Vi har bedt alle partier om at komme med input, således vi kan fremsætte en veteranpolitik, som kan skabe bred tilslutning. Jeg synes ikke, at dette emne skal være en politisk slagmark også. Det har vore soldater ikke fortjent. Men jeg venter i spænding på, hvad S vil gøre. De har ikke meldt tilbage endnu. Jeg kunne frygte, at de først vil se regeringens udspil, hvorefter de blot vil overbyde – uanset, hvad vi kommer med. Det vil jeg finde uanstændigt, men forhåbentlig bliver min frygt gjort til skamme. Det kunne jeg godt leve med. Vi skal også lave nyt beredskabsforlig – altså en aftale om brand- og redningsberedskab for de næste 4 år. Det nuværende forlig udløber til nytår, og det har heldigvis vist sig at være ret holdbart og godt. Det glæder jeg mig over – ikke mindst fordi jeg var Venstres forhandler – og jeg lægger op til, at vi forlænger dette forlig et års tid mere, samtidig med, at vi får undersøgt, om ”der dog ikke er ét eller andet, som vi kan gøre bedre” – det er ikke hver dag, at man selv skal lede efter forbedringsmuligheder og – forslag. De plejer at komme helt af sig selv – enten fra pressen eller oppositionen.

Jeg har mange flere nyheder, men vil holde for denne gang. Der skal også være plads til nogle i vort medlemsblad, ligesom jeg p.t. arbejder på at få en bedre hjemmeside, hvor der kan indsættes mere aktuelle nyheder.

Jeg må også sige, at jeg p.t. har gang i rundvisninger på Christiansborg. Det er noget, som jeg hygger mig meget med. Det giver god inspiration, og tilsyneladende glæder det også tilhørerne. I resten af året har jeg rundvisninger med Næstved Seniorerhverv, Sjællandske læsere 2 gange, Borgerlisten i Faxe, Myrup Bylaug, Knud Kjærgård fra Suså Venstre og evt. Ring og Lov Bylaug også.

Jeg tager gerne mod flere. Blot gruppen er på 20-25 personer, og man selv står for tilmeldingen. Jeg plejer også at anvise Rio Bravo som et godt spisested – uden at modtage returkommission.

Så skriv, hvis dit bylaug kunne ønske sig en tur.

Jeg melder lige, når hjemmesiden er i funktion, og hvis der går lang tid, så kommer næste nyhedsbrev sidst på måneden.

Venlig hilsen

Karsten Nonbo 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar